M.ADA YA WIKI: Je, miundombinu ya  shule Tanzania inaruhusu elimu jumuhishi?Unaweza  kuchangia mada hii hapohapo kwenye blog au kupitia zawadimsigala1@gmail.com

Pia unaweza kuomba ushauri kuhusu watu wenye ulemavu kupitia hiyo hapo juu

Maoni

Machapisho maarufu kutoka blogu hii